Strona w przebudowie

Przepraszamy za utrudnienia

O projekcie

Przedmiotem Projektu pt: „Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych” jest stworzenie narzędzia badawczego do analizy cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, oraz opracowanie dla niego nowej metodologii pomiarów magneto-transportu.Z jego pomocą, znacznie precyzyjnie niż dotychczas,będzie można wnioskować o mechanizmach generacyjno-rekombinacyjnych, oraz transporcie nośników ładunku w warstwach epitaksjalnych. Przewidujemy, że dostęp do tego typu danych eksperymentalnych, znacząco poprawi efektywność projektowania złożonych przyrządów, tj. diod, tranzystorów, detektorów promieniowania elektromagnetycznego czy laserów.

Czytaj więcej

NASZ ZESPÓŁ

W naszej pracy cenimy doświadczenie i kompetencję. Jednak najważniejsza jest dobra atmosfera i współpraca.

Jarosław Wróbel

-

Dr inż. Jarosław Wróbel jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT.
Jarosław Wróbel był trzykrotnie
kierownikiem projektów badawczych i wykonawcą w około 10 innych. Jest
współautorem około 20 prac indeksowanych w bazie ISI Master Journal List. W większości z nich, będąc pierwszym lub drugim współautorem, został zacytowany w międzynarodowych periodykach około 100 razy.

e-mail jaroslaw.wrobel@wat.edu.pl

Jacek Boguski

-

Dr inż. Jacek Boguski jest absolwentem
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2016
pracował w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Od października 2016r. jest pracownikiem WTC w Zakładzie Fizyki Ciała
Stałego, gdzie zajmuje stanowisko postdoca. Obecnie jego tematyką
badawczą są detektory podczerwieni  oparte na cienkich warstwach
półprzewodnikowych (A3 B5) wytwarzanych metodą MBE.

e-mail jacek.boguski@wat.edu.pl

 Andrzej Kowalewski

-

Mgr inż. Andrzej Kowalewski jest
doktorantem na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Jego główny obszar
zainteresowań naukowych to: technologia warstw półprzewodnikowych w tym:
rozpylanie magnetronowe, napylanie termiczne, trawienie
jonowe/chemiczne, fotolitografia; charakteryzacja materiałów, struktur
i gotowych przyrządów do detekcji promieniowania elektromagnetycznego
z zakresu podczerwieni; supersieci II typu. 

e-mail andrzej.kowalewski@wat.edu.pl

Kinga Gorczyca

-


W 2016 roku w Zakładzie Technicznych Zastosowań Fizyki, obroniła pracę magisterską pt. Badanie wpływu przewężania struktury spawu na właściwości propagacyjne wiązki świetlnej. 

Od października 2016 roku jest doktorantem Wydziału Nowych Technologii
i Chemii  w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, gdzie zajmuje się
technologią materiałów AIIIBV w kontekście pomiarów transportu elektronowego w złożonych heterostrukturach do detekcji promieniowania podczerwonego. 

e-mail kinga.gorczyca@wat.edu.pl

Lokalizacja

Pracujemy w kilku lokalizacjach: bud. 24, budynek 100 / lab. nr 97,
oraz we wspólnym laboratorium WAT - Vigo System S.A. w Ożarowie Mazowieckim .